Video: Bọ ngựa ngấu nghiến châu chấu nguyên con

  • 2.039

Bọ ngựa là loài vật vô hại với con người nhưng lại là tử thần của châu chấu. Tuy nhiên, chú bọ ngựa này không gặp may...

Cập nhật: 26/09/2012 Theo Youtube, Bee
  • 2.039

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook