Video: Bọ ngựa mất đầu vẫn giao phối

  •  
  • 4.906

Trong lúc bọ ngựa đực say sưa làm "chuyện ấy", bọ ngựa cái xơi tái chiếc đầu của bạn tình.

Đối với mọi con bọ ngựa đực, mỗi cơ hội giao phối giống như một canh bạc sinh tử. Trong các cuộc ân ái, bọ ngựa cái có thể ăn thịt bạn tình để lấy thêm dưỡng chất cho những đứa con tương lai của nó. Nếu cuộc yêu diễn ra lúc bọ ngựa cái no, khả năng giữ được mạng sống của con bọ ngựa đực sẽ tăng. Ngược lại, nếu bọ ngựa cái đói, coi như bọ ngựa đực đã thực hiện một công việc tự sát khi tiến hành giao phối.

Con bọ ngựa đực trong đoạn video trên vẫn tiếp tục bơm tinh trùng vào cơ thể bọ ngựa cái sau khi bạn tình nhai đầu của nó. Khi bọ ngựa cái nhận đủ tinh trùng, nó đạp xác của bạn tình xuống. Con đực đã hy sinh để bảo đảm chắc chắn cơ hội được làm bố. Cái chết của nó giúp con bọ ngựa cái có thể dưỡng chất để cung cấp cho những đứa con.

Theo VNE, youtube
  • 4.906

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook