Video: Cách loài gián đẻ trứng

  • 2.891

Đã bao giờ bạn tự hỏi loài gián đẻ trứng như thế nào chưa? Có một điều đặc biệt là chúng thuộc loại động vật đồng trinh (nghĩa là không cần gián đực để sinh sản). Cùng xem video dưới đây để biết gián đẻ trứng như thế nào nhé.

Qúa trình đẻ trứng của gián

Theo Youtube
  • 2.891

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook