Video: Cho đi để nhận lại

  • 883

Nếu bạn muốn mọi người yêu thương bạn thì trước hết bạn hãy yêu thương mọi người. Nếu bạn muốn mình được sống trong hạnh phúc, bạn hãy làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc.

Xem video:

Cập nhật: 30/12/2011 Theo Youtube
  • 883

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook