Video: Cho đi để nhận lại

  • 884

Nếu bạn muốn mọi người yêu thương bạn thì trước hết bạn hãy yêu thương mọi người. Nếu bạn muốn mình được sống trong hạnh phúc, bạn hãy làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc.

Xem video:

Theo Youtube
  • 884

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook