Video: Chồn nhảy điên dại thôi miên thỏ

  • 1.115

Ngoài ra, khả năng chạy nhanh giúp chúng rượt bắt thỏ một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi không đuổi kịp lũ thỏ, chồn tai ngắn vẫn có thể sử dụng độc chiêu của mình: thôi miên con mồi.

Cập nhật: 06/10/2012 Theo Youtube, Bee
  • 1.115

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook