Video: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Trái đất quay nhanh dần đến tốc độ ánh sáng?

  •  
  • 832
Cập nhật: 15/09/2021 Theo VNE
  • 832

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook