Video: Đã dốc hết sức chưa

  •  
  • 1.342

Trong cuộc sống, không phải lúc nào chúng ta cùng làm được tất cả mọi việc, sức mạnh của chúng ta còn nằm ở người thân, bạn bè, những người luôn quan tâm và sẵn lòng giúp đỡ ta.

Xem video:

Theo Youtube
  • 1.342

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook