Video: Hai anh em

  • 783

"Đánh người chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại", nếu bạn biết sửa sai những khuyết điểm của mình, mọi người vẫn dang tay đón bạn trở lại.

Xem video:

Theo Youtube
  • 783

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook