Video: Hiện tượng bóng nắng kỳ lạ trong thời gian xảy ra Nhật thực ở Bắc Mỹ

  •  
  • 371

Khi diễn ra nhật thực ở Mỹ, những khoảng trống nhỏ giữa những chiếc lá đóng vai trò như thấu kính lỗ kim, chiếu hình ảnh hình lưỡi liềm của mặt trời bị che khuất lên mặt đất.


(Nguồn: gottigreen).

Cập nhật: 09/04/2024 Vietnam+
  • 371