Video: Hiện tượng rối loạn vòng đời ở ve Bắc Mỹ

  • 550

Nhiều nhộng ve Bắc Mỹ đang bị rối loạn vòng đời khi bò lên khỏi mặt đất sớm hơn dự kiến tới 4 năm.

Sự rối loạn vòng đời này có thể giúp ve tránh kẻ săn mồi.
Sự rối loạn vòng đời này có thể giúp ve tránh kẻ săn mồi.

10% nhộng ve ở phía đông lục địa Bắc Mỹ bò lên mặt đất sớm hơn 4 năm so với vòng đời. Thay vì nằm yên trong lòng đất 17 năm, chúng bò lên để giao phối và duy trì nòi giống sau 13 năm.

Một số chuyên gia cho rằng sự rối loạn vòng đời này có thể giúp ve tránh kẻ săn mồi vốn xuất hiện theo chu kỳ bò lên mặt đất của chúng.

Cập nhật: 14/06/2017 Theo VnExpress
  • 550

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook