Video: Kỳ diệu bàn tay giả i-limb ultra

  • 406

Đây cũng là mẫu chi giả đầu tiên có thể điều khiển qua một chiếc smartphone (iPhone) với ứng dụng chạy trên nền iOS, có thể đưa ra 24 kiểu nắm tay khác nhau.

Theo Tiền Phong, Youtube
  • 406

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook