Video: Những con hổ trắng trong vườn thú Tobu

  • 744

Đây là những con hổ trắng đầu tiên chào đời trong môi trường nuôi nhốt tại Nhật Bản. Hiện tại trọng lượng chúng vào khoảng 5kg và sức khỏe của chúng rất tốt.

Cập nhật: 04/05/2013 Theo VNE, Youtube
  • 744

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook