Video: Số phận

  • 754

Hãy luôn phấn đấu, cố gắng để tốt hơn, chứ đừng đổ lỗi cho số phận khi thất bại.

Xem video:

Theo Youtube
  • 754

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook