Video: Than đen và áo trắng

  •  
  • 1.181

Lòng oán hận sẽ chẳng bao giờ đem lại điều gì tốt đẹp cho Bạn cả, hãy Sống khoan dung, độ lượng, Hãy cố gắng hòa giải những xung đột để chung sống thuận hòa, vui vẻ với mọi người.

Xem video:

Theo Youtube
  • 1.181