Video: Thấp hơn người khác

  • 955

Người tự kiêu tự đại, luôn đặt mình ở vị trí cao hơn người khác, không khiếm tốn, không thực sự cầu thị, sẽ không học được cái giỏi của thiên hạ, muốn học được cái hay của thiên hạ, hãy hạ mình xuống, đặt mình ở chỗ thấp hơn mới có thu hoạch và tiến bộ.

Xem video:

Theo Youtube
  • 955

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook