Video: Thấp hơn người khác

  • 947

Người tự kiêu tự đại, luôn đặt mình ở vị trí cao hơn người khác, không khiếm tốn, không thực sự cầu thị, sẽ không học được cái giỏi của thiên hạ, muốn học được cái hay của thiên hạ, hãy hạ mình xuống, đặt mình ở chỗ thấp hơn mới có thu hoạch và tiến bộ.

Xem video:

Cập nhật: 13/01/2012 Theo Youtube
  • 947

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook