Video: Thiết bị không cần pin vẫn có thể nhắn tin

  • 657

Công nghệ này, được gọi là "Ambient Backscatter" (tán xạ ngược bao quanh), tận dụng sóng TV và di động để giúp một mạng lưới thiết bị và cảm biến có thể trao đổi thông tin với nhau mà không cần nguồn điện.

>>> Thiết bị không cần pin vẫn có thể nhắn tin

Cập nhật: 14/08/2013 Theo QTM, Youtube
  • 657

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook