Video: Thử độ cứng của xương bằng máy ép thủy lực trăm tấn

  •  
  • 3.505

Đóng vai trò là phần khung để neo giữ cũng như bảo vệ các cơ quan của cơ thể, xương của con người nói riêng và động vật nói chung là một kết cấu vô cùng chắc chắn, thậm chí còn cứng hơn cả bê tông!

Xương của con người nói riêng và động vật nói chung là một kết cấu vô cùng chắc chắn.
Xương của con người nói riêng và động vật nói chung là một kết cấu vô cùng chắc chắn.

Hãy cùng thí nghiệm xem với một kết cấu chủ yếu từ Canxi, xương có thể cứng đến đâu, bằng cách nén một đoạn xương ống của bò dưới máy ép thủy lực hàng trăm tấn:

Cập nhật: 25/05/2019 Theo Dân Trí
  • 3.505

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook