Video: Tinh tinh nói chuyện với người

  •  
  • 1.800

Đoạn video cho thấy con tinh tinh trỏ ngón tay vào chốt cửa sổ và bắt chước động tác mở chốt để hướng dẫn khách tham quan cách giải thoát nó. Thậm chí trong một động tác, các ngón tay của con vật còn tạo thành từ "cổng" theo ngôn ngữ của người khiếm thính. Một người khách nói: "Nó muốn chúng ta nhấc cửa sổ lên".

>>> Tinh tinh "nói chuyện" với người

Theo Youtube, VNE
  • 1.800

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook