Video: Trâu rừng đuổi sư tử

  •   2,33
  • 3.270

Theo các chuyên gia, trâu thường tháo chạy khi thấy sư tử. Song một số con trâu đực to, khỏe sẵn sàng rượt đuổi sư tử để bảo đảm an toàn cho đàn. Sau khi đuổi sư tử, con trâu trong đoạn phim lao xuống một đầm nước lớn để thoát thân. Nước làm giảm tốc độ chạy của trâu, song không con sư tử nào đuổi theo nó.

Theo Youtube, VNE
  • 2,33
  • 3.270