Video: Xem sư tử nổi giận giết linh cẩu

  •   3,76
  • 6.511

Linh cẩu vốn là loài thường đi cướp thức ăn của hổ báo, thậm chí là cả sư tử vì chúng thường đi theo đàn. Nhưng trong trường hợp này, một con linh cẩu đã phải trả giá vì nó khiến sư tử nổi giận.

Theo Vietnamnet, youtube
  • 3,76
  • 6.511

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook