ADN và gene trong di truyền học

  •  
  • 695

Hiện tại, con người chỉ biết được 1,2% ADN của giống loài mình, nghĩa là còn tới 98,8% chưa được biết tới.

ADN của loài người giống với ADN của trái chuối 60%, trong khi đó giống với ADN của loài linh trưởng tới 96%. Phải chăng 4% khác biệt đó cho con người tư duy và trí thông minh?

ADN và gene trong di truyền học
ADN và gene trong di truyền học

Cập nhật: 19/06/2020 Theo Nam Air-Tinh Tế
  • 695

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook