Bí mật về UFO

  •   3,77
  • 12.418

Bí mật của UFO và người ngoài hành tinh.Theo quan điểm của tôi, UFO chỉ là hiện tượng vật lý, tồn tại trên thế giới. Nếu UFO và người ngoài hành tinh tồn tại, họ cung phải tuân thủ qui luật tự nhiên trên thế giới.

Bí mật về UFO

Sinh vật người mà chúng ta gọi là người ngoài hành tinh, không nhất thiết phải là người ngoài hành tinh. Có lẽ họ cũng là đồng loại của chúng ta. Vì lý do một người nào đó họ không muốn tiếp xúc với loài người.

Tôi muốn nói một điều quan trọng. Nếu chúng ta thay đổi chút về vật lý, tôi tin rằng chúng ta có thể làm ra vật thể bay như UFO.

Quan điểm cá nhân của tôi về một lý thuyết, chúng ta đã có thể làm ra vật thể bay cũng như UFO. UFO thuận lợi hơn nhiều và an toàn hơn. Nếu có một điều kiện nghiên cứu tốt, có thể sẽ có những ufo đầu tiên sau 2 - 5 năm.

Mong các bạn cho ý kiến, xin cảm ơn.

Trần Minh
  • 3,77
  • 12.418