Cá mập hổ bắt chim hải âu

  •   3,73
  • 2.921

Trong thời kỳ tập bay những con chim hải âu non rất dễ trở thành mồi ngon của cá mập hổ.

 

Video: Youtube
  • 3,73
  • 2.921