Chất xám đại não phản ánh khuynh hướng chính trị

  •  
  • 1.885

Lượng chất xám ở hai khu vực khác nhau trong đại não, gồm khu vực phía trước vỏ não khứu-hải mã (cingulate) và khu vực hạch hạnh nhân, có thể phản ánh một người có khuynh hướng chính trị theo chủ nghĩa tự do hay chủ nghĩa bảo thủ.

Chất xám đại não phản ánh khuynh hướng chính trị
Ảnh mang tính minh họa. (Nguồn internet)

Các nhà khoa học thuộc Đại học London, Anh đã tiến hành điều tra khuynh hướng chính trị đối với khoảng 90 học sinh, đồng thời tiến hành quét đại não bằng công nghệ cộng hưởng từ đối với các đối tượng điều tra.

Kết quả phát hiện, những người cho rằng bản thân có khuynh hướng chính trị theo chủ nghĩa tự do, lượng chất xám ở khu vực phía trước vỏ não khứu-hải mã trong đại não nhiều hơn. Khu vực phía trước vỏ não khứu-hải mã trong đại não có mối quan hệ với khả năng quyết sách của con người.

Ngược lại, những người có khuynh hướng chính trị theo chủ nghĩa bảo thủ, lượng chất xám ở khu vực hạch hạnh nhân trong đại não lại nhiều hơn. Khu vực hạch hạnh nhân trong đại não có mối quan hệ với khả năng tình cảm và xã giao của con người.

Chất xám là khu vực tập trung các tế bào thần kinh trong đại não, do có màu tối xám vì vậy được gọi là chất xám.

Tuy nhiên, các nhà khoa học cũng chỉ ra do kết cấu đại não chịu ảnh hưởng của nhiều sự tác động trong cuộc sống, vì thế trước mắt vẫn rất khó phán đoán mối quan hệ nhân quả của nghiên cứu trên.

Theo Vietnam+
  • 1.885

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook