Chạy Internet Explorer trong Ubuntu Linux

  •  
  • 1.503

IEs4Linux là cách đơn giản hơn để chạy Microsoft Internet Explorer trong Linux (hoặc bất kỳ hệ điều hành nào sử dụng Wine).

Không cần phải kích gì cả, không cần các chương trình cài đặt tẻ nhạt, và cũng không cần những điều rắc rối của Wine, chỉ một bản script dễ dàng, bạn đã có trong tay các phiên bản IE miễn phí để kiểm tra website của mình. Vâng, xin nhắc lại là nó hoàn toàn miễn phí và có mã nguồn mở. Điều này có thể sẽ rất hữu ích cho các nhà phát triển phần mềm và các nhà phát triển web khi muốn kiểm tra chương trình ứng dụng của họ.

Cài đặt IEs4Linux trong Ubuntu

Đầu tiên bạn phải cho phép sử dụng các gói universe (gói tổng quát). Bạn nên dùng gói winehq ubuntu chính thức:

Mở file /etc/apt/sources.list hoặc sudo gedit /etc/apt/sources.list

Không cần chú thích gì sau các dòng trong danh sách /etc/apt/sources.list của bạn và nó có thể khác nếu bạn ở ngoài nước Anh.

Với người dùng Ubuntu Dapper

deb http://uk.archive.ubuntu.com/ubuntu dapper universe
deb-src http://uk.archive.ubuntu.com/ubuntu dapper universe

Với người dùng Ubuntu Edgy Eft

deb http://uk.archive.ubuntu.com/ubuntu edgy universe
deb-src http://uk.archive.ubuntu.com/ubuntu edgy universe

Bổ sng thêm WineHQ APT Repository

hoặc

Nếu bạn muốn bổ sung các gói nguồn từ nơi lưu trữ.

Hiện tại Wine chỉ có các gói nhị phân i386 được sử dụng. Nếu bạn không dùng cấu trúc i386 hay muốn biên dịch gói tin sang kiểu đặc biệt hoặc kiểu tối ưu, bạn có thể xây dựng gói wine, sử dụng kho lưu trữ nguồn. Để làm điều này, thêm một nơi lưu trữ nguồn theo một trong các cách sau:

Với người dùng Ubuntu Dapper

deb http://wine.budgetdedicated.com/apt dapper main
deb-src http://wine.budgetdedicated.com/apt dapper main

Với người dùng Ubuntu Edgy Eft

deb http://wine.budgetdedicated.com/apt edgy main
deb-src http://wine.budgetdedicated.com/apt edgy main

Đóng gedit và chạy một bản update để có kho lưu trữ (Repository) mới.

sudo apt-get update

Cài đặt wine và cabextract

sudo apt-get install wine cabextract

Bây giờ chúng ta cần download script IEs4Linux tại đây.

wget http://www.tatanka.com.br/ies4linux/downloads/ies4linux-2.0.5.tar.gz

tar xzvf ies4linux-2.0.5.tar.gz

cd ies4linux-2.0.5

Mỗi lần ở trong thư mục ies4linux-2.0.5, bạn cần chạy script sau để cài đặt Internet Explorer: ./ies4linux.

Nó giúp cài Internet Explorer trong máy của bạn.

Để chạy IE bạn cần thực hiện lệnh sau. Nó có thể khác so với một số đường dẫn khác ở cuối phần cài đặt. Nó sẽ cung cấp cho bạn nơi bạn muốn chạy.

/root/bin/ie6

Bạn sẽ thấy rằng Internet Explorer đang mở.

Nếu chạy /root/bin/ie6 với vai trò là root user (tương tự như người quản trị), bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau. Khi đó bạn cần chạy lại với vai trò người dùng bình thường: user#/root/bin/ie6.

fixme:actctx:CreateActCtxW stub!

err:imagelist:ImageList_ReplaceIcon no color!
err:imagelist:ImageList_ReplaceIcon no color!
err:imagelist:ImageList_ReplaceIcon no color!
err:imagelist:ImageList_ReplaceIcon no color!

Ứng dụng cố gắng tạo một cửa sổ nhưng không có ổ nào được load. Hãy chắc chắn rằng server X của bạn đang chạy và $DISPLAY được thiết lập chính xác.

T.Thu (Theo ubuntugeek)
  • 1.503