Chung tay xoa dịu “Nỗi đau da cam” năm 2012

  • 1.661

Năm 2011, nhân kỷ niệm 50 năm thảm họa da cam ở Việt Nam, hướng ứng phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc màu da cam Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Chung tay xoa dịu “Nỗi đau da cam” năm 2012

Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phối hợp với Cổng thông tin nhân đạo quốc gia 1400 đã thực hiện chương trình nhắn tin từ thiện “Nỗi đau da cam”. Kết quả thu được là 7.360.603.166 đồng. Thực tế cho thấy đây là cách làm phù hợp, tiện lợi, hiệu quả cao, ý nghĩa xã hội lớn.

Để tiếp tục khơi dậy tình cảm “thương người như thể thương thân”, huy động nguồn lực chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc màu da cam, thực hiện dự án xây dựng các trung tâm nuôi dưỡng, phục hồi chức năng và dạy nghề cho nạn nhân, xây dựng nhà tình nghĩa, cấp học bổng, trợ giúp tìm việc làm cho nạn nhân và con em nạn nhân, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức chương trình nhắn tin từ thiện chung tay xoa dịu “Nỗi đau da cam” năm 2012.

Thời gian: Từ 00h00 ngày 10/07/2012 đến 24h00 ngày 04/09/2012. Đây là một hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội cao, mang tính nhân đạo và nhân văn sâu sắc, thiết thực góp phần giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam.

Nhân dịp này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam thiết tha kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài và cộng đồng quốc tế hãy tích cực ủng hộ Chương trình bằng hành động cụ thể.

Hãy soạn tin DACAM gửi 1409!

Mỗi tin nhắn quý vị đã ủng hộ cho nạn nhân 18.000 đồng.

Hơn 3 triệu nạn nhân da cam Việt Nam cần lắm những tấm lòng nhân ái!

Theo Socola
  • 1.661

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook