Điều gì xảy ra nếu Trái Đất lớn gấp đôi?

  •   55
  • 7.848

Khi Trái Đất lớn gấp đôi, chúng ta sẽ nặng thêm gấp hai lần, cây cối thấp hơn và có nhiều hoạt động núi lửa xảy ra hơn.

Cập nhật: 21/05/2017 Theo VnExpress
  • 55
  • 7.848