Giun đất di chuyển thế nào

  •  
  • 186

Giun đất tiến về phía trước bằng cách co giãn cơ thể và sử dụng một cấu trúc giống như lông cứng để làm mỏ neo.

Cập nhật: 01/05/2022
  • 186

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook