Khai trương Trung tâm Tế bào Gốc Thế Giới tại Hàn Quốc

  • 121

Hàn Quốc vừa mở một học viện mới để các nhà khảo cứu trên khắp thế giới nghiên cứu về các tế bào gốc từ phôi người.

Đặt dưới sự lãnh đạo của nhà khoa học Hàn Quốc Hwang Woo-suk, Trung tâm Tế bào Gốc Thế Giới tại Hán Thành, Hàn Quốc sẽ là trung tâm chính để một tổ hợp quốc tế thực hiện công cuộc khảo cứu về các tế bào gốc.

Các viện nghiên cứu vệ tinh cũng sẽ được thành lập tại Anh Quốc và thành phố San Francisco miền tây Hoa Kỳ. Trung tâm này nhằm mục đích giúp các nhà khoa học của các nước như Hoa Kỳ có thể tránh được các hạn chế mà chính phủ của họ áp đặt đối với việc khảo cứu tế bào gốc.

Việc lấy các tế bào gốc từ phôi người thường có liên quan đến việc hủy hoại phôi, là một việc mà những người chống đối cho là giết đi một tiềm năng sinh mạng.

Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học nói rằng công cuộc khảo cứu tế bào gốc có thể đưa đến việc chữa trị những căn bệnh như ung thư và Alzheimer’s.

Cập nhật: 21/10/2005 Theo 24h
  • 121

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook