Khuyến khích thanh niên tìm “bí quyết” phát triển khoa học

  •  
  • 89

Bộ Khoa học - công nghệ (KHCN) đang xây dựng đề án Chương trình quốc gia tìm kiếm “bí quyết” để phát triển KHCN và Đoàn sẽ là “lực lượng chủ lực” đi tiên phong trong chương trình này. Bộ trưởng Bộ KHCN Hoàng Văn Phong đã nhấn mạnh như vậy tại lễ ký kết nghị quyết liên tịch giữa cơ quan này với T.Ư Đoàn sáng 12-4.

Ông Phong cho biết từ 2006-2010 bộ sẽ tiếp tục đầu tư, dành những điều kiện thuận lợi nhất để tuổi trẻ VN phát huy tính sáng tạo, đóng góp vào cuộc cách mạng KHCN nước nhà. Đây cũng chính là mục tiêu, nội dung quan trọng nhất được hai bên cam kết thực hiện. Theo đó, Bộ KHCN cùng T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động phong trào, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực trẻ, tài năng cho đất nước.

Đ.BÌNH

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 89

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook