Màu sắc nước mũi tiết lộ tình trạng sức khỏe

  • 1.895

Nước mũi có thành phần chủ yếu là nước, protein, kháng thể, muối và màu sắc của nó phản ánh tình trạng sức khỏe con người.

Chất nhầy giữ cho mũi không bị khô, ngăn cản các chất ô nhiễm trước khi chúng đến phổi.
Chất nhầy giữ cho mũi không bị khô, ngăn cản các chất ô nhiễm trước khi chúng đến phổi.

Cập nhật: 07/06/2016 Theo VnExpress
  • 1.895

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook