Ngựa cũng thông minh như cá heo và chim bồ câu

  • 1.164

Trong một thử nghiệm vừa được tiến hành, các nhà khoa học đã nhận thấy ngựa có khả năng phân tích các biểu tượng khi giao tiếp với con người. Như vậy, ngựa đã được các nhà khoa học liệt vào danh sách một số ít loài động vật hiếm hoi thông minh có khả năng như một số loài linh trưởng, cá heo và chim bồ câu.

Sự lựa chọn của ngựa không phải ngẫu nhiên mà do những điều kiện cần đắp chăn hay bỏ chăn ra.
Sự lựa chọn của ngựa không phải ngẫu nhiên mà do những điều kiện cần đắp chăn hay bỏ chăn ra.

Các nhà khoa học đã huấn luyện 23 con ngựa cưỡi thuộc các giống khác nhau để chúng học được cách lựa chọn giữa 3 ký hiệu trên bảng có hàm ý là "choàng chăn đắp ngựa đi", "hãy cởi chăn đắp ngựa ra" " hãy cứ để nguyên như vậy".

Trước đó, các ông chủ ngựa thường tự mình quyết định làm gì với tấm chăn đắp ngựa mỗi khi trời nóng bức, gió lạnh hay mưa. Trong vòng 14 ngày, tất cả 23 con ngựa này đều học được cách thông báo về sự lựa chọn của chúng dựa vào các ký hiệu. Thời gian trung bình để chúng thuộc bài là 10 ngày.

Theo các tác giả của công trình nghiên cứu, qua khóa huấn luyện, sự lựa chọn của ngựa không phải ngẫu nhiên mà do những điều kiện cần đắp chăn hay bỏ chăn ra.

Khi có mưa, gió hoặc lạnh, không có chăn thì ngựa chọn biểu tượng "choàng chăn đắp ngựa đi", khi đã có chăn trên người thì ngựa dùng mõm chỉ vào biểu tượng có nghĩa là "hãy cứ để nguyên như vậy". Ngược lại, khi trời nóng oi bức thì ngựa lại tìm cách chỉ vào biểu tượng ý nói " hãy cởi chăn đắp ngựa ra" .

Công trình nghiên cứu trên được công bố trên tạp chí khoa học Applied Animal Behaviour Science.

Cập nhật: 26/09/2016 Theo motthegioi
  • 1.164

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook