Phát hiện mảnh xương động vật dùng trong nghi lễ bói toán ở Nhật Bản

  • 577

Việc phát hiện mảnh xương vai phải của một con lợn rừng trong một hố đất đen hình bầu dục cùng với đồ gốm, di vật gỗ và những xương động vật khác cho thấy, vào thế kỷ 2 sau Công nguyên, pháp sư Himiko và những người đứng đầu nhà nước Yamato có thể đã thực hành các nghi lễ bói toán được du nhập từ Trung Quốc.

Phát hiện mảnh xương động vật dùng trong nghi lễ bói toán ở Nhật Bản
Nơi được cho là nơi an táng Himiko

Hố đất đen này được phát hiện ở phế tích Makimuku, khu vực được cho là nơi an táng Himiko. Trên mảnh xương này có ba dấu tròn cháy. Nhà khảo cổ học Kaoru Terasawa, Trung tâm nghiên cứu Makimugaku cho rằng nghi lễ bói toán sử dụng xương động vật dần dần từng bước trở thành một hoạt động chính thức ở Nhật Bản. Trả lời phỏng vấn của tờ Asahi Shimbun, ông cho rằng "Hố đất đen này có giá trị đặc biệt trong việc tìm hiểu sự tham gia vào hệ thống những giá trị dân tộc của hoạt động thực hành nghi lễ bói toán sử dụng xương động vật thủa ban đầu ở thời kỳ Yayoi"

Theo khaocohoc.vass.gov.vn
  • 577

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook