Phát hiện nhiều đông-thực vật mới ở rừng Amazon

  • 4.010

Quỹ Thiên nhiên thế giới cho biết có ít nhất 441 loài động, thực vật được phát hiện ở vùng xa xôi thuộc rừng Amazon.

Các nhà nghiên cứu đã tìm kiếm ở khu vực này từ năm 2010 đến năm 2013 và tìm thấy 258 loài cây, 84 loài cá, 22 loài bò sát, 18 loài chim và một loài động vật có vú, một loài khỉ mới. Rất nhiều trong số đó được tin là loài đặc chủng của rừng nhiệt đới này và không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác.

Dưới đây là hình ảnh một số loài:

Phát hiện nhiều đông-thực vật mới ở rừng Amazon
Thằn lằn Cercosaura hypnoides - Colombia

Phát hiện nhiều đông-thực vật mới ở rừng Amazon
Hoa lan Sobralia imavieirae - Brazil

Phát hiện nhiều đông-thực vật mới ở rừng Amazon
Cá Tometes camunani - Brazil, một giống cá Piranha mới

Phát hiện nhiều đông-thực vật mới ở rừng Amazon
Ếch Allobates amissibilis - Guyana, loài này đang có nguy cơ tuyệt chủng cao

Phát hiện nhiều đông-thực vật mới ở rừng Amazon
Rắn Chironius challenger - Guyana and Venezuela

Phát hiện nhiều đông-thực vật mới ở rừng Amazon
Cá Dicrossus warzeli - Brazil

Phát hiện nhiều đông-thực vật mới ở rừng Amazon
Thằn lằn Gonatodes timidus - Guyana

Phát hiện nhiều đông-thực vật mới ở rừng Amazon
Hoa Passiflora longifilamentosa - Brazil

Cập nhật: 26/10/2013 Theo ĐSPL
  • 4.010

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook