Tôm hùm Harley Quinn

  • Bắt được con tôm nặng 12kg Bắt được con tôm nặng 12kg
    Một ngư dân Mỹ vừa bắt được con tôm hùm nặng hơn 12kg ở bờ biển tiểu bang Maine (Mỹ). May mắn là con tôm hùm không bị “lên đĩa”.