tàu con thoi Discovery

  • Tàu vũ trụ Mỹ rời bệ phóng Tàu vũ trụ Mỹ rời bệ phóng
    Tàu con thoi Discovery vùn vụt xé bầu trời đêm lao lên không trung, để lại vệt khói khổng lồ bên dưới, bắt đầu sứ mệnh nâng cấp Trạm không gian quốc tế ISS kéo dài 14 ngày.
  • Mưa cản đường về của tàu con thoi Mưa cản đường về của tàu con thoi
    Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) hôm qua thông báo tàu con thoi Discovery sẽ không trở về trái đất theo đúng kế hoạch do mưa có khả năng xuất hiện hôm nay.