Siết chặt công tác phòng chống cháy rừng

  •  
  • 760

Khô hạn đang diễn ra nghiêm trọng ở một số địa phương. Thậm chí có những nơi đã xảy ra cháy rừng lớn. Hôm qua, 11/4 Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc Ngăn chặn tình trạng cháy rừng, bảo vệ tài nguyên rừng và bảo vệ môi trường thiên nhiên.

Công điện của Thủ tướng đã được gửi tới Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo Trung ương về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quốc phòng, Tài nguyên và Môi trường, Công an, Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Để xảy ra cháy rừng nghiêm trọng, cán bộ chủ chốt liên quan sẽ bị xử lý trách nhiệm. (Ảnh minh hoạ: VTC)

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo Trung ương các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng tại các địa phương trọng điểm về rừng, đặc biệt nơi có nguy cơ cháy cao.

Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải chỉ đạo các liên ngành thuộc tỉnh có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần thường trực tại địa phương để sẵn sàng phối hợp với các lực lượng ứng phó trong trường hợp xảy ra cháy rừng.

Bên cạnh đó, các cấp chính quyền cơ sở tổ chức lực lượng thường trực, tuần tra bảo vệ rừng. Tổ chức các đội kiểm lâm cơ động kiểm tra, nghiêm cấm những người không phận sự tự ý vào rừng khai thác lâm sản trái phép, không được mang lửa, chất nổ và chất dễ cháy vào rừng, Thủ tướng nhấn mạnh.

Những địa phương để xảy ra cháy rừng, phá rừng nghiêm trọng phải kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với những cán bộ chủ chốt liên quan.

Bình Minh

Theo VTC News
  • 760