Sử dụng My Pictures làm Screensaver

  •  
  • 562

My Pictures là một trong những thư mục lưu trữ mặc định cho mọi tập tin ảnh số trên Windows XP. Nó cũng có thể được dùng làm nguồn cung cấp ảnh lý tưởng nhất cho trình bảo vệ màn hình sẵn có của hệ điều hành. Thủ thuật sau đây sẽ giúp bạn khai thác tính năng độc đáo nói trên.

Trước tiên, bạn hãy tiến hành sao chép tất cả những bức ảnh yêu thích (những bức ảnh mà bạn muốn xuất hiện trong trình bảo vệ màn hình của XP) vào thư mục My Pictures (có đường dẫn mặc định là C:\Documents and Settings\admin\My Documents\My Pictures).

Kế tiếp, từ màn hình desktop, bạn hãy nhắp chuột lên nút Start, chọn mục Control Panel, nhắp đúp chuột lên applet Display, chọn thẻ Screen Saver, chọn mục My Pictures Slideshow từ danh sách liệt kê trong vùng Screen saver, nhắp chuột lên nút Settings, di chuyển thanh trượt "How often should pictures change?" để tăng (Less) hoặc giảm (More) thời lượng hiển thị của mỗi bức ảnh, di chuyển thanh trượt "How big should pictures be?" để tăng (More) hoặc giảm (Less) kích cỡ hiển thị của mỗi bức ảnh.

Nếu muốn dùng một thư mục khác mà không muốn dùng My Pictures, thì bạn nhắp chuột lên nút Browse để thiết lập đường dẫn của nó, đánh dấu kiểm trước tùy chọn Stretch small pictures để trình bảo vệ màn hình tự động kéo căng những bức ảnh nhỏ để làm cho chúng trở nên vừa vặn với kích cỡ của màn hình phát, nhắp chuột lên nút OK, thiết lập khoảng thời gian mà trình bảo vệ màn hình sẽ được tự động kích hoạt kể từ thời điểm máy tính rơi vào trạng thái nhàn rỗi (để yên không làm gì cả) trong vùng Wait, nhắp chuột lên nút Preview để xem trước nội dung của screensaver, nhắp chuột lên nút Apply rồi chọn OK để cập nhật mọi thay đổi.

Lê Nguyễn Bảo Nguyên

Theo Tuổi Trẻ Online
  • 562

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook