Sư tử trắng hiếm chào đời ở Brazil

  •   4,52
  • 2.370

Vườn thú trong công viên Beto Carrero World có thêm thành viên mới là Clara, sử tử trắng đầu tiên chào đời trong môi trường nuôi nhốt ở Brazil. Màu lông của Clara không phải bạch tạng mà do một dạng đột biến màu sắc.

>> Sư tử trắng hiếm chào đời ở vườn thú Mỹ

Sử tử trắng cực hiếm chào đời

Theo VnEXpress
  • 4,52
  • 2.370

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook