Sụt giảm trong nghiên cứu về di dân ở Úc

  •  
  • 526

Bất chấp sự mở rộng và đa dạng hóa của các hình thức di dân đến Úc từ những năm 1990, theo tiết lộ của Giáo sư Stephen Castles, nhà nghiên cứu Xã hội học hàng đầu, làm việc tại Đại học Sydney, Australia: đã có sự sụt giảm đáng kể về số lượng các nghiên cứu về di dân và sự đa dạng hóa của các hình thức di dân.


Giáo sư Stephen Castles, nhà nghiên cứu Xã hội học hàng đầu, làm việc tại Đại học Sydney, Australia

Giáo sư Castles đã trình bày vấn đề này trong buổi nói chuyện chuyên đề tại hội thảo đánh giá lại các nghiên cứu về di dân và sự đa dạng hóa của các hình thức di dân tại Úc. Hội thảo này được tài trợ bởi Viện Khoa học xã hội Úc, với sự hiện diện của Giáo sư Graeme Hugo (Đại học Adelaide) và Giáo sư Ellie Phó Vasta (Đại học Macquarie). Sự kiện này đã được đăng tải trên số ra mới nhất của tạp chí Academy of Social Sciences, Úc. 

"Trong giai đoạn từ giữa thập kỷ những năm 90,  trong khi tình trạng di cư quốc tế đang bùng nổ trên phạm vi toàn cầu và có nhiều sự thay đổi,  mở rộng, đa dạng hóa các hình thức di cư thì tại ÚC lại sụt giảm đáng kể  về số lượng trong các nghiên cứu nhằm đối phó với vấn đề di cư và sự đa dạng hóa của nó trong bối cảnh xuyên quốc gia," giáo sư Castles nói.

"Bởi vì sự thiếu vắng của các bằng chứng khoa học nói về vấn đề di dân tại Úc, đã tạo điều kiện cho các thông tin sai lệch, vị kỷ và cố chấp phát triển mạnh. Các nhà nghiên cứu cần cung cấp ngày càng nhiều những dữ liệu cần thiết và chính xác về vấn đề di dân và sự đa dạng hóa của các hình thức di dân quốc tế cho công chúng tại Úc hiểu rõ."
 
Bởi vì sự sụt giảm trong các nghiên cứu về vấn đề di cư và sự đa dạng hóa trong các các hình thức di cư,  đã dẫn tới việc xuất hiện hàng loạt các vấn đề mới cần được khám phá và tìm hiểu bởi các nhà khoa học, giáo sư Castles nói:

"Chúng ta cần hiểu biết chi tiết hơn về các quá trình di cư và  cách thức giải quyết vấn đề này trong bối cảnh mới mang tính xuyên quốc gia: các nhóm nơi sinh mới, ngày càng đa dạng, các cuộc tranh luận toàn cầu về  những thách thức mới về an ninh do vấn đề di cư mang lại, những hình thức mới của các mối quan hệ xuyên quốc gia, nhằm làm thay đổi cách nhìn nhận vấn đề của người dân Úc đối với các nhóm người mới nhập cư và những hệ lụy phát sinh."
 
"Di cư và sự đa dạng của các hình thức di cư, có thể đem lại những lợi thế về kinh tế, chính trị và xã hội cho từng tiểu bang của Úc, nhưng để khai thác được những lợi thế như vậy thì cần phải thực hiện các chính sách hỗ trợ di dân hợp lý và tổ chức thực hiện tốt nhằm tạo điều kiện  phát huy những mặt thuận lợi và giảm thiểu hoặc tránh những biểu hiện tiêu cực do di cư và sự đa dạng của các hình thức di cư mang lại."
 
Theo giáo sư Castles, Úc là quốc gia mà phần lớn dân số là người di cư quốc tế hoặc con của những người di cư, tỉ lệ này thậm chí lớn hơn cả so với ở các quốc gia khác trên thế giới.
 
"Vào những năm 1980 và đầu những năm 1990, Úc là quốc gia dẫn đầu thế giới không những ở các nghiên cứu về di cư và vạch ra hướng giải quyết, mà còn ở cách liên kết các kết quả nghiên cứu về di cư đến vấn đề về người nhập cư, giúp chính phủ Úc đưa ra các chính sách và các giải pháp thực hiện mang lại hiệu quả tích cực. Hầu hết những người Úc nhập cư và những chính sách đã được thực hiện trước đây, là những bằng chứng không thể chối cãi.”

Hồ Duy Bình (Nguồn University of Sydney)
  • 526

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook