Tìm thấy loài bọ cạp mới ở Việt Nam

  •  
  • 2.438

Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật vừa phát hiện loài bọ cạp mới ở miền núi phía bắc Việt Nam.

Tìm thấy loài bò cạp mới
Con bọ cạp mới phát hiện. (Ảnh: Vast.ac)

Loài bọ cạp này có tên có tên khoa học Euscorpiops cavernicola Lourenco & Phạm. Chúng được phát hiện bởi tiến sĩ Phạm Đình Sắc thuộc Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và tiến sĩ Wilson Lourenco thuộc Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Paris (Pháp).

Loài bọ cạp mới thuộc họ Euscorpiidae, được nhóm nghiên cứu mô tả dựa trên các mẫu vật thu thập được trong hang Hua Ma, xã Quảng Khê (huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn). Mô tả của loài được công bố trên tạp chí Quốc tế Comptes Rendus Biologies tháng 7 vừa qua.

Đây là lần đầu tiên, các nhà khoa học ghi nhận loài bọ cạp họ Euscorpiidae phân bố trong môi trường hang động.

Theo tiến sĩ Phạm Đình Sắc, phát hiện mới không chỉ có ý nghĩa trong khoa học mà còn có giá trị thực tiễn cao, bởi nọc bọ cạp là nguyên liệu tự nhiên tiềm năng cho ngành dược hiện tại và trong tương lai.

Theo VNE,Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt N
  • 2.438

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook