Top 10 khách sạn lớn nhất thế giới

  • 3.467

Trang Top 10 HQ vừa thống kê ra danh sách 10 khách sạn lớn nhất thế giới. Đứng đầu là khách sạn Izmailovo ở Nga với tổng số phòng lên đến 7.500.

Khách sạn Izmailovo, Nga
1. Khách sạn Izmailovo, Nga (số phòng: 7.500).

Khách sạn MGM Grand Las Vegas, Mỹ2. Khách sạn MGM Grand Las Vegas, Mỹ (số phòng: 6.852).

Khách sạn First World, Malaysia3. Khách sạn First World, Malaysia (số phòng: 6.118).

Khách sạn Wynn Las Vegas + Encore Las Vegas, Mỹ4. Khách sạn Wynn Las Vegas + Encore Las Vegas, Mỹ (số phòng: 4.734).

Khách sạn Luxor Las Vegas, Mỹ5. Khách sạn Luxor Las Vegas, Mỹ (số phòng: 4.408).

Khách sạn The Hotel, Mỹ 6. Khách sạn The Hotel, Mỹ (số phòng: 4.332).

Khách sạn Ambassador City Jomtien, Thái Lan7. Khách sạn Ambassador City Jomtien, Thái Lan (số phòng: 4.219).

Khách sạn The Venetian, Mỹ8. Khách sạn The Venetian, Mỹ (số phòng: 4.049).

Khách sạn Excalibur Hotel and Casino, Mỹ9. Khách sạn Excalibur Hotel and Casino, Mỹ (số phòng: 4.008).

Khách sạn Aria Resort & Casino, Mỹ10. Khách sạn Aria Resort & Casino, Mỹ (số phòng: 4.004).

Cập nhật: 25/05/2016 Theo Dân Việt
  • 3.467

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook