Video: Chiếc cánh thực sự hoạt động ra sao

  • 1.940

Hẳn cũng có nhiều bạn hiểu nguyên lý bay của các loại máy bay nói chung, nhưng khi xem xong video dưới đây, có lẽ các bạn sẽ hiểu sâu vấn đề hơn đấy.

>>> Video: Cách mà những ý tưởng đơn giản trở thành phát kiến khoa học

Cập nhật: 01/12/2014 Theo 10IFsOfficialSubTeam/Youtube
  • 1.940

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook