Video: Cuộc chiến sinh tử giữa chồn hôi và rắn hổ mang

  •   2,86
  • 13.307

Những cuộc chiến khốc liệt để tồn tại trong thế giới động vật luôn là điều kỳ bí đối với con người. chồn hôi và rắn hổ mang - con vật nào sẽ tồn tại...

Theo ANTĐ, Youtube
  • 2,86
  • 13.307