Video: Cuộc tìm kiếm người ngoài hành tinh

  •  
  • 3.895

Mời các bạn cùng tìm hiểu về công cuộc tìm kiếm người ngoài hành tinh, tìm kiếm một nền văn minh ngoài Trái đất trong suốt một thời gian dài vừa qua của loài người qua video dưới đây.

Công cuộc tìm kiếm người ngoài hành tinh của loài người

Theo Youtube
  • 3.895

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook