Video: Cuộc tìm kiếm người ngoài hành tinh

  • 3.724

Mời các bạn cùng tìm hiểu về công cuộc tìm kiếm người ngoài hành tinh, tìm kiếm một nền văn minh ngoài Trái đất trong suốt một thời gian dài vừa qua của loài người qua video dưới đây.

Công cuộc tìm kiếm người ngoài hành tinh của loài người

Cập nhật: 16/10/2015 Theo Youtube
  • 3.724

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook