Video: Dịch chuyển tức thời liệu có khả thi?

  •  
  • 2.100

Liệu ta có thể biến một quả bóng chày thành một dạng sóng vô tuyến, truyền qua nhà cửa, luồn lách qua những vật cản và quay về đúng quả bóng chày ban đầu?

Dịch chuyển tức thời là có khả thi.
Dịch chuyển tức thời là có khả thi.

Nghe hơi vô lý, nhưng nhờ có vật lý lượng tử, câu trả lời sẽ là có, ở vài khía cạnh. Mẹo nằm ở đây.

Bản thân quả bóng không được gửi đi dưới dạng sóng nhưng thông tin về nó thì có thể. Trong vật lý lượng tử, các nguyên tử và electron được định nghĩa bởi một tập hợp các thông tin riêng biệt, chẳng hạn như tọa độ, mômen và spin riêng.

Giá trị các đại lượng này định nghĩa lên hạt đó, gọi là trạng thái lượng tử của từng hạt.

Cập nhật: 25/10/2017 Theo Youtube
  • 2.100

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook