Video: Điều gì xảy ra khi bạn đi xuyên qua trung tâm Trái Đất?

  •   4,73
  • 5.922

Để có thể đi xuyên qua tâm Trái đất, trước tiên bạn cần phải mặc một bộ đồ bảo hộ giống như phi hành gia để bảo vệ cơ thể và cung cấp oxy. Nếu trọng lực không đổi thì bạn mất 19 phút để đến trung tâm Trái đất.

Bạn sẽ di chuyển với tốc độ gấp 32 lần âm thanh để tới tâm Trái đất.
Bạn sẽ di chuyển với tốc độ gấp 32 lần âm thanh để tới tâm Trái đất.

Cập nhật: 12/12/2016 Theo Tinh Tế
  • 4,73
  • 5.922

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook