Video: Gần 30 năm tan chảy của băng Bắc Cực

  • 1.136

Biến đổi khí hậu và ấm lên toàn cầu là nguyên nhân khiến băng trên Bắc Cực tan chảy và ngày càng khuyết dần. Đoạn video mô phỏng quá trình này trong giai đoạn từ năm 1987 đến tháng 11/2014.

>>> Băng ở Nam Cực đang tan chảy từ dưới đáy băng

Cập nhật: 26/01/2015 Theo Vnexpress, Youtube
  • 1.136

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook