Video: Giá trị của một cây đinh

  •  
  • 1.527

Không nên xem thường những vật nhỏ nhặt, kém giá trị, vì trên đời này mọi vật dù là tầm thường nhất thì cũng mang trong mình một giá trị nhất định.

Xem video:

Theo Youtube
  • 1.527

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook