Video: Hai viên gạch xấu xí

  •  
  • 1.078

Trong cuộc sống, sự việc có giá trị như thế nào phụ thuộc vào cách nhìn nhận của mỗi chúng ta.

Xem video:

Theo Youtube
  • 1.078

Theo dõi cộng đồng KhoaHoc.tv trên facebook